Nedělní texty od Paulínek

Boží vůle

14. 5. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší.

1 Pt 2,20b-25

Liturgi@ on-life

„Kurz odvahy a naděje“ ve společnosti autora a adresátů prvního Petrova listu pokračuje v podobném duchu jako před týdnem. I dnes je hlavním motivem pohled upřený na Krista, který trpěl za nás a zanechal nám příklad. Když vyhledáme úryvek vybraný do liturgie v kontextu celého listu, dozvíme se jednu nemálo překvapivou skutečnost. Výzva k následování Kristova příkladu má zde velmi specifické adresáty (viz 1 Petr 2,18). Autor prvního Petrova listu se v ní obrací na ty, kdo slouží (resp. služebníky – tolik ekumenický překlad). Poté, co jim připomněl, že se mají podřizovat nejen dobrým a mírným pánům, ale i zlým, přičemž si troufá nazvat milostí nespravedlivé utrpení, poukazuje na Kristův příklad a pobízí je, aby kráčeli v Kristových šlépějích. Na první pohled bychom si mohli říci: Aha, milovaní, které autor listu oslovuje, jsou tedy služebníci, či otroci tj. společensky nízko postavení obyvatelé Malé Asie, kteří přijali křesťanství a trápí se otázkou, jak jde dohromady křesťanská svoboda s jejich společenskou nesvobodou. První Petrův list jim jako útěchu předkládá Kristovo nevinné utrpení. V pořádku. Jim to asi pomohlo, ale nás se tyto věci už dávno netýkají. Zrušením otroctví v západní společnosti tato problematika padla, a proto je daný úryvek z prvního Petrova listu už dávno passé. Na identifikaci původních adresátů úryvku, který nám nabízí liturgie 4. velikonoční neděle (cyklu A), se však dá reagovat ještě jinak: Pokud autor prvního Petrova listu oslovuje lidi v tak neutěšené situaci, jako je pozice starověkých služebníků či otroků, a neváhá dát jim za vzor Krista a jeho utrpení, a pokud ještě i dnes po desítkách staletí církev opakuje tato slova v liturgii, pak si můžeme být jisti, že ani dnes neexistuje životní situace, která by byla natolik těžká a absurdní, že by nebyla posvěcena Kristovým utrpením a osvětlena jeho vítězstvím. Kromě toho není pochyb, že žádný člověk není tak bezvýznamný, aby se na něj nevztahovalo vznešené povolání kráčet v Kristových šlépějích.

E-vangelium on-life Jan 10,1-10 ZDE

Neděle Dobrého Pastýře – 4. velikonoční (15. května 2011)

48. světový den modliteb za duchovní povolání

www.hledampovolani.cz

 

Zobrazeno 1049×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka