Nedělní texty od Paulínek

Instruktor Jan Křtitel

14. 1. 2011 11:13
Rubrika: Nezařazené
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!“
Viz Jan 1,29-34
E-vangelium on-life
Každé ze čtyř kanonických evangelií přináší zprávu o Janu Křtiteli a jeho působení. Každý evangelista se různým způsobem zmiňuje o tom, že Jan křtil, avšak žádný z nich neklade tak velký důraz na Křtitelovu funkci svědka, jak to činí právě autor čtvrtého evangelia, které se v roce A čte 2. neděli v mezidobí. Pouze v prvních 40 verších první kapitoly Janova evangelia se sedmkrát opakuje slovo „svědek“ nebo „svědectví“. Téma svědectví se jako červená nit táhne celým tímto evangeliem. Viz Jan 3,1; Jan 3,31-33 – Ježíš svědčí o Otci; Jan 4,1-41 Samařská žena svědčí o setkání s Ježíšem; Jan 5,31-40 – Otec svědčí o Synovi; Jan 8,12-20 Ježíš svědčí o sobě; Jan 6,25 – o Ježíši svědčí jeho skutky; Jan 12,16 – zástup vydává svědectví o vzkříšení Lazara; Jan 15,26-27 – Duch vydá svědectví o Ježíši, aby byli schopni svědectví i jeho učedníci; Jan 18,37 – Ježíš vydává svědectví pravdě; Jan 19,35 a Jan 21,24 – učedník, který na vlastní oči viděl Ježíšovu smrt i vzkříšeného Ježíše, vydává svědectví, abychom i my uvěřili. A to nezmiňujeme další implicitní narážky na různé formy svědectví. Dalo by se tedy říci, že celé Janovo evangelium je intenzivní školou svědectví o Kristu, přičemž Jan Křtitel je „instruktorem“ úvodní lekce, která připadá na druhou neděli v mezidobí. Je jasné, že k zvládnutí tak náročného obsahu zdaleka nestačí jedna jediná neděle. Určitě však bude dobrým startem, jestliže si osvojíme první základní dovednost, k níž nás Jan Křtitel vede, a sice schopnost vidět, že Ježíš jde přímo k nám. „Jan viděl Ježíše, jak jde k němu.“ Opravdu důvěryhodné a spolehlivé svědectví o Ježíši může totiž vydat pouze ten, kdo vidí a chápe, že Ježíš jde přímo osobně k němu.
E-vangelium on-life 2008 ZDE
© E-nedele
www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz
Příbuzné weby:
www.signaly.cz/neposeda
www.signaly.cz/annina
Zobrazeno 1279×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka