Nedělní texty od Paulínek

Zacheus toužil, Ježíš musel

30. 10. 2010 12:09
Rubrika: Nezařazené

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše...

Viz Lk 19,1-10

 


 

E-vangelium on-life

Podle Lukášova evangelia Ježíš třikrát předpovídá svým učedníkům, že musí trpět a zemřít (viz Lk 9,22; 8,44; 18,31-34). Jeho slova se však na straně učedníků pokaždé setkávají pouze s nepochopením. Poslední z těchto předpovědí evangelista zařazuje těsně před Ježíšův vstup do města Jericha, kde se odehrává setkání se Zacheem. I před Jerichem Ježíš svým Dvanácti říká, že „bude vydán pohanům, bude posmíván, ztýrán a popliván, zbičují a zabijí ho, ale třetího dne vstane" (viz Lk 18,31-34). Učedníci však ani tentokrát ničemu nerozumí. Není divu, vždyť kdo by očekával Mesiáše, jenž musí trpět, ba dokonce zemřít? Všichni, kdo se spolu s Ježíšem blíží k Jeruzalému, si myslí, že už se musí zjevit Boží království (viz Lk 19,11). A samozřejmě, podle jejich představ to musí být s velkou slávou a pompou...

Ještě před vstupem do Jeruzaléma jsme však v Jerichu svědky Ježíšova setkání s celníkem Zacheem. A právě zde máme spolu s ostatními Ježíšovými následovníky výjimečnou příležitost ještě jednou si ujasnit obsah slov: „Syn člověka musí..." Když Ježíš přichází pod fíkovník, z něhož na něj hledí překvapený Zacheus, podívá se nahoru a říká: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě." Zacheus neudělal nic dobrého ani výjimečného, co by mohlo upoutat Ježíšovu pozornost. Naopak, byl to asi pěkný dareba. Dnes však touží vidět Ježíše... (Viz český ekumenický překlad, podle něhož řeckému „ezétei" lépe odpovídá české „toužil".)

Když se Hospodin za denního vánku procházel v rajské zahradě (viz Gen 3,7), zatoužil vidět člověka, kterého stvořil, a zavolal na Adama:  „Kde jsi?" (Gen 3,9). Adam, skrčený za fíkovými listy mu však dal najevo, že on po Hospodinu netouží. Rozhodl se, že bude sám sobě pánem a bude si sám rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé. Vztah k tomu, který jej stvořil ke svému obrazu a podobě (viz Gen 1,27), si zredukoval na „nesmíš" a „musíš" a jasně projevil, že o Boha už nestojí. Bůh však nikdy nepřestal toužit po člověku. Touží po něm natolik, že mu posílá svého Syna (viz Jan 3,16). Když Boží Syn prochází Jerichem, opět vidí člověka, který se podobně jako Adam krčí za fíkovými listy. Zacheus však nevylezl na fíkovník proto, aby se skryl, nýbrž proto, že touží vidět Ježíše. Konečně! Ubohý hříšník konečně touží po svém Pánu! A jelikož právě na tuto touhu Pán toužebně čekal, dnes musí zůstat v jeho domě... Nezůstane však pouze na oběd či na večeři. Zůstává s ním všude, i tam, kde si člověk myslí, že je zcela sám: v potupě, ve výsměchu, v utrpení i ve smrti... Proto Syn člověka musel mnoho trpět... (viz Lk 9,18-22).

E-vangelium on-life 31. neděle v mezidobí 2007 ZDE

E-vangelium on-life Slavnost všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2008 ZDE

Liturgi@ on-life Slavnost všech svatých 2009 ZDE

© E-nedele
www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz

Příbuzné weby:
www.signaly.cz/neposeda
www.signaly.cz/annina

Zobrazeno 1627×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka