Nedělní texty od Paulínek

Zelený čtvrtek

1. 4. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb... [...]

Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

Viz 1 Kor 11,23-26


Liturgi@ on-life

 

Úryvek z Pavlova listu Korinťanům, který se čte na Zelený čtvrtek při večerní mši svaté na památku Pánovy večeře, přináší vůbec nejstarší biblickou zmínku o ustanovení eucharistie při poslední večeři. Pokud si však nalistujeme, v jakém kontextu se v Písmu nachází, zjistíme, že nejde o text „vystřižený" z liturgické příčučky. Záměrem autora listu totiž není popsat, jak se slaví, či má slavit eucharistie. Text určitě nevznikl za psacím stolem v tichu pracovny, ale ve velmi krušné chvíli. Pavel zde reaguje na roztržky, k nimž mezi Korinťany dochází (viz 1 Kor 11,17), a pasáž o tom, jak Ježíš v „ tu noc, když byl zrazen vzal chléb a kalich...", není historickým popisem bohoslužby, ale velmi konkrétním kritériem k hodnocení lidských postojů ve velmi kritické chvíli. Zdánlivě obyčejný a pokojný popis toho, co důvěrně známe z každého slavení mše svaté, zde plní funkci velmi silného argumentu, kterým Pavel zdůvodňuje, že vzhledem k tajemství, které Korinťanům odevzdal, je jejich chování skutečně pomýlené a hodné zavržení. Pokud totiž Pán odevzdává svým učedníkům své tělo, aby se jím sytili, a svou krev, aby z ní pili, jak je možné, že oni učedníci sjednoceni Kristovým tělem a krví se mezi sebou znevažují a ubližují si? Snad bychom mohli zkoumat, které naše postoje co nejvíc připomínají postoje tehdejších Korinťanů, možná však bude smysluplnější podobně jako Pavel hledat hlubokou souvislost mezi tajemstvími slavenými v liturgii a běžným životem. Dokážeme tak jako on hodnotit své běžné postoje ve světle toho, co slavíme, a vidět ve slavených tajemstvích zdůvodnění způsobu života, o který usilujeme?

 

E-vangelium on-life (Jan 13,1-5) viz ZDE

© E-neděle

www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz

 

Příbuzné weby:

www.signaly.cz/neposeda

www.signaly.cz/annina

 

Doporučujeme:

www.kapky.eu

 

Zobrazeno 1099×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka