Nedělní texty od Paulínek

Nevěřící Tomáš

10. 4. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. [...] Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!" On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím."

Viz Jan 20,19-31

E-vangelium on-life

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, který nebyl s ostatními učedníky tehdy, když mezi ně přišel Ježíš, je velmi podobný všem nám, kteří jsme taky nebyli s nimi, když přišel Ježíš. Proto je náš bratr, který nám musí být velmi drahý jako „blíženec", dvojče. Jeho zkušenost - zkušenost učedníka, který neuvěřil, pokud neuviděl, naznačuje všem dalším generacím učedníků cestu k tomu, jak mohou uvěřit, ačkoli neuvidí.
Základním předpokladem je ochota ke společenství s těmi, kteří dosvědčují: „ Viděli jsme Pána!" Ten, kdo si nachází různá „ale" nebo „ však" k tomu, aby nemusel být s nimi, najde si i dostatek „ale" či „však" k tomu, aby nemusel uvěřit jejich svědectví. Ježíš přichází mezi ty, kteří jsou shromážděni v jeho jménu (srov. Mt 18,20). Evangelium nezná soukromá setkání se vzkříšeným Kristem. Také učedníci, kteří se vydali na cestu do Emaus, byli dva (viz Lk 24,13). Ani Ježíšovo setkání s Marií Magdalskou není soukromá záležitost. Je nasměrováno k celému společenství: „Jdi k mým bratřím a oznam jim..." (viz Jan 20,17; srov. též Mk 16,9). Tomášova touha uvidět Ježíšovy rány po hřebech je pochopitelná a dokonce správná. Vždyť „jeho ranami jsme uzdraveni" (srov. Iz 53,5). Ale o tom, kde a jak je možné uvidět je, rozhoduje vzkříšený Pán. A on je svěřil společenství svých učedníků: „ Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Proto „uvidět" Ježíšovy rány může každý, kdo se s láskou dívá na jakékoliv rány svých bratří a sester. Touhu vložit svůj prst do Ježíšových ran, může uskutečnit každý, kdo vkládá svou lásku do ran svých bratří a sester. Už vložil svou ruku do Ježíšova boku ten, kdo se neštítí přiložit ruku k tomu, aby srdce jeho bratří a sester nezůstala prázdná.

E-vangelium on-life 2. neděle velikonoční 2007: ZDE
E-vangelium on-life 2. neděle velikonoční 2008: ZDE


© E-neděle
www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz

Příbuzné weby:

www.signaly.cz/neposeda

www.signaly.cz/annina


Doporučujeme:

www.kapky.eu


Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka