Nedělní texty od Paulínek

Co znamená vydat se na cestu bez hole a bez opánků?

11. 7. 2009 9:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl:

ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty.

Viz Mk 6,7-13

E-vangelium on-life


Instrukce, které dává Ježíš svým Dvanácti na cestu, našim uším sice znějí poněkud neobvykle, ale při troše dobré vůle je přece dokážeme jakž-takž dešifrovat. Víme, že nejde o to, abychom bezpodmínečně hned vyrazili na nějakou akční misijní výpravu kolem světa – a ještě k tomu bez mošny, bez chleba a bez peněz. Chápeme, že jde spíš o to, abychom na své cestě životem, která je sama o sobě hlásáním o Ježíši (ať už k tomu připojíme slova nebo ne), nesoustředili svou pozornost na to, co není podstatné, či dokonce na to, co by nám mohlo na cestě za Kristem překážet. Každý, kdo se v evangeliu alespoň trochu orientuje, za výzvou „ nic si nebrat“ dokáže přečíst výstrahu před lpěním na hmotných jistotách. Co si však počít s holí a opánky? Co znamená tento zvláštní, téměř až výstřední detail?

Obraz člověka obutého, opásaného a s holí v ruce nápadně evokuje Izraelitu v egyptské zemi, který podle Hospodinova nařízení prožívá Paschu – Hospodinův přechod, t.j. den, který znamená definitivní konec otročení v cizí zemi (viz Ex 10,11). A snad zde je klíč k pochopení toho, jaký význam mají hůl, opasek (bez peněz) a  opánky ve výstroji Ježíšova apoštola. Ten, koho Ježíš zavolal a  poslal, je totiž bytostně člověkem „velikonočním“. Základem jeho života i všeho, co koná, je Velká noc. Avšak už ne ta noc, kdy Izrael zabíjel beránka a Hospodin procházel Egyptem, nýbrž noc, kdy byl zabit pravý Beránek a kdy Pán vítězně prošel ze smrti do života.

Evangelista Marek, který se na Ježíše dívá pohledem učedníka, v závěru svého evangelia nezatajuje těžkosti učedníků uvěřit v skutečnost prázdného hrobu (viz Mk 16). Velmi jasně však dává najevo, že možnosti jsou pouze dvě: Buď je Ježíšův apoštol člověkem Velikonoc (to znamená člověkem, jehož životem prošel Pán a osvobodil ho z otroctví hříchu a smrti), nebo vůbec učedníkem ani apoštolem není.

© E-neděle
www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz

Príbuzné weby:
www.signaly.cz/neposeda
www.signaly.cz/annina

Zobrazeno 1880×

Komentáře

vojtec

člověkem Velikonoc... <br />
Aleluja!

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka