Nedělní texty od Paulínek

Dopiš si své evangelium :)

28. 3. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“
Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl:  
„Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.“
Viz Jn 12,20-33

E-vangelium on-life

Nakonec se ani nedovíme, jak to s těmi pohany dopadlo. Viděli Ježíše anebo odešli s prázdnou? Proč nás tak evangelista napíná, když pak ani nedovypráví to, co načal?! Odpověď na otázku, zda se pohané setkali s  Ježíšem či ne, nezná evangelista, ale my. Těmi „pohany“ jsme totiž my. My všichni jsme potomci nežidovských národů, pro které přišel Spasitel též. My ale nemáme možnost dotknout se Ježíše „z masa a kostí“, naše jediná cesta k „ Synu člověka“, který nám otevírá věčný život, vede přes apoštoly. Jistě, ne přes Filipa z Betsaidy nebo Ondřeje, ale skrze jejich nástupce, kteří už po tisíce generací věrně předávají poselství evangelia dál. A jejich prostřednictvím se nám dostává téže odpovědi, jaké se dostalo těm pohanům, kteří se ve jménu všech svých „potomků“ obrátili na Filipa a Ondřeje. Na první pohled se sice zdá, jako by Ježíš na jejich prosbu vůbec nereagoval, a začal mluvit o něčem úplně jiném. Pokud se však zaposloucháme pozorněji, zjistíme, že Ježíš odpovídá zcela přesně jim i nám, tak jako všem, kteří ho kdykoliv budou chtít vidět. Odpovídá jim i nám, že „místo“, kde ho můžeme nejen vidět, ale i následovat a být s ním, není kdesi tam „nahoře“, kde se podle představ tohoto světa „kuchtí“ velká sláva, ale dole – tam, kde padají zrna ochotná odumřít, aby předala život dál. Evangelista tedy nepřináší rozuzlení, zda pohané Ježíše uviděli, nebo neuviděli. Nechává prostor našemu řešení a našemu rozhodnutí, zda Ježíše najdeme a uvidíme…


© E-neděle
www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz

Zobrazeno 1729×

Komentáře

floweret

Zajímavý text. Zaujal mě, a tak jsem si přečetla trošku širší kontext. Podle všeho byli pohané součástí zástupu, který se za Ježíšem hrnul a který byl později svědkem, jak se Bůh k Ježíši přiznal... že ho tedy "jakoby viděli", jen s ním asi nemluvili osobně.<br />
Zdá se mi, že i na jejich adresu náleží Ježišova slova:<br />
<br />
"Amen, amen pravím vám: Zrno pšeničné padna v zemi, neumře-li, onoť samo zůstane, a pakliť umře, mnohý užitek přinese. Kdož miluje duši svou, ztratíť ji; a kdož nenávidí duše své na tomto světě, k životu věčnému ostříhá jí. Slouží-li mi kdo, následujž mne; a kdež jsem já, tuť i můj služebník bude. A bude-li mi kdo sloužiti, poctíť ho Otec můj....."<br />
<br />
Pro hlubší pohled doporučuji přečíst celý následující text.. Není to třeba určeno všem těm, kdo chtějí Ježíše vidět, "okouknout si ho", ale váhají s oddaností Jemu samotnému?

dadinka

Pěkné zamyšlení, tahle myšlenka mě by mě vůbec nenapadla:-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka